This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about our use of cookies click here OK
This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about our use of cookies click here. OK
POWER UP Cymru

POWER UP Cymru

POWER UP yn cyhoeddi manylion partneriaeth newydd â Chyngor Celfyddydau Cymru:

  • 10x dosbarth meistr ar gyfer creawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol Du y diwydiant yng Nghymru mewn partneriaeth â Believe ym mis Medi 2022 a mis Ionawr 2023
  • Yn ogystal, mae nifer o’r dosbarthiadau meistr hefyd ar gael i greawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol Du y diwydiant y tu allan i Lundain
  • Grŵp Gweithredu ar Gerddoriaeth Ddu Cymru i’w sefydlu i gyfrannu at weithredu’r Mudiad POWER UP yng Nghymru a’i sbarduno

Mae POWER UP, y fenter arobryn yn y Deyrnas Unedig sy’n hyrwyddo talent Ddu gyffrous yn y wlad ac yn mynd i’r afael â hiliaeth wrth-Ddu a gwahaniaethau hiliol yn y sector cerddoriaeth, yn cyhoeddi heddiw fanylion cyffrous y bartneriaeth newydd â Chyngor Celfyddydau Cymru a sut gall pobl gymryd rhan.

Rhwng 12 a 19 Medi 2022, bydd POWER UP a Chyngor Celfyddydau Cymru yn dod â dosbarthiadau meistr digidol, mewn partneriaeth â’r dosbarthwr annibynnol arweiniol Believe, i greawdwyr cerddoriaeth Du yng Nghymru a chreawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol du y diwydiant sydd wedi’u lleoli y tu allan i Lundain. Bydd arbenigwyr yn nhîm Believe yn cynnal y dosbarthiadau meistr a fydd yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

 

  • 26/09/2022 – Rheoli ymgyrch (creawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol Du y diwydiant wedi’u lleoli y tu allan i Lundain)
  • 03/10/2022 – Dosbarthu (creawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol Du y diwydiant wedi’u lleoli y tu allan i Lundain)
  • 10/10/2022 – Marchnata (creawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol Du y diwydiant wedi’u lleoli y tu allan i Lundain)
  • 17/10/2022 – Gwledydd a rhanbarthau (creawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol Du y diwydiant wedi’u lleoli y tu allan i Lundain)
  • 07/11/2022 – Cyllid (creawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol Du y diwydiant wedi’u lleoli y tu allan i Lundain
  • Adborth Artistiaid a Repertoire (A&R) (creawdwyr cerddoriaeth Du wedi’u lleoli yng Nghymru yn unig)

Dosbarth Meistr

Gall creawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n gymwys gael gwybod mwy a chofrestru ar gyfer y dosbarthiadau meistr ar wefan Sefydliad PRS. Yn ogystal, bydd pedair sesiwn dosbarth meistr wyneb yn wyneb arall yn cael eu trefnu ar gyfer mis Ionawr 2023 a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi yn ystod y misoedd i ddod.

Bydd y bartneriaeth newydd hon â Chyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn dechrau’r broses o sefydlu Grŵp Gweithredu ar Gerddoriaeth Ddu Cymru yn ystod y misoedd i ddod. Bydd y grŵp gweithredu, a ffurfiwyd o ganlyniad i grwpiau ffocws, yn cyfrannu at weithredu’r Mudiad POWER UP yng Nghymru a’i sbarduno, ac yn chwarae rhan ddylanwadol wrth gyflawni newid amlwg yn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Yn ogystal, ym mis Chwefror 2023, bydd POWER UP yn gwahodd creawdwyr cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol Du y diwydiant wedi’u lleoli yng Nghymru i ddigwyddiad rhwydweithio arbennig yn Llundain. Hefyd, drwy gydol y bartneriaeth, bydd sgyrsiau cysylltiedig â’r Mudiad POWER UP yn cael eu cynnal gyda’r Gynghrair Cerddoriaeth Ddu, Bywydau Du mewn Cerddoriaeth, ADD, BAFA a mentrau cysylltiedig eraill ledled y Deyrnas Unedig i alluogi cyflawni canlyniadau penodol y Mudiad POWER UP yng Nghymru.